MODOKO DOUSEM İş Birliği Protokolü Kapsamında İleri Yöneticilik Sertifika Eğitimi

Modoko1. Pazarlama Araştırmaları (Doç.Dr. Özge Baruönü) (6 saat)

Eğitimin Amacı: İşletmelerin yoğun rekabet ortamında mevcut ve potansiyel müşterilerini tanıması, doğrudan ve dolaylı rakiplerinin farkına varması, kendi üstün ve zayıf yönlerini net bir şekilde belirleyerek ileriye dönük stratejiler geliştirebilmesi için  Pazar Araştırmalarına ihtiyaç duyulur. Bu araştırmalar hem iç müşterimiz yani çalışanlarımız, hem dış müşteriler, hem de rakiplerimiz hakkında detaylı bilgiler edinmemizi sağlar. Söz konusu eğitim Mobilya üreticisi ve/veya perakendecisi firmalara ihtiyaç duydukları araştırma tekniklerini öğretmeyi hedeflemektedir.

Eğitimin Kapsamı:

Müşteri Memnuniyet Araştırması: Mevcut müşterilerin aldıkları ürün ve hizmetlerden duyduğu memnuniyetin ölçümenmesidir.Hem ürün hem de ürünün teslim süreci boyuca sunulan hizmetin kalitesi değerlendirilerek müşteri bekletilerini ne kadar karşıladığı ortaya konur ve geliştirmeye açık alanlar belirlenir.

Gizli Müşteri Araştırması: Halihazırda markanın müşterisi olmayan ancak müşteri potansiyeline  sahip bağımsız kişiler tarafından “kurumdan çıkarı olmayan bir dış göz” objektifliğinde, markanın perakende noktalarının, telefon ile iletişiminin,satış ve  iade süreçlerinin profesyonelce önceden belirlenen bir checklist dahilinde gizlice denetlenmesidir. Aynı araştırma rakiplere yönelik olarak da gerçekleştirilebilmektedir.

Çalışan Memnuniyet Araştırması: İşletmelerin temel yapı taşı olan çalışanların işletmenizde çalışmaktan duyduğu memnuniyet uzun vadeli çalışanlar olmalarına katkı sağlayacağı gibi, müşterilere kendi müşterisi gibi yaklaşmasını sağlayacaktır.  İsimsiz gerçekleştirilen, özlük haklarından çalışma ortamına, şirket içi iletişimden  kariyer hedefine, sosyal imkanlardan  eğitim fırsatlarına birçok faktörün değerlendirilmesi ile çalışanların işletmenizden olan memnuniyetleri ve ayrılma niyetleri ortaya konmaktadır.

Marka Algısı Araştırması: İşletmeniz bünyesindeki markaların tüketiciler nezdinde nasıl konumlandırıldığı, markanızın nelerle özdeşleştirildiği, tüketicilerde hangi duyguları uyandırdığı ve algıladıkları marka imajını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda rakip markalartla markanızın karşılaştırılması, güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesine olanak sağlar.

2. İnsan Kaynakları (Doç.Dr.Güler Ertaş) (6 saat)

Eğitimin Amacı:

Eğitimin amacı, firmaların hedeflerini destekleyecek yetkinliklere sahip çalışanların nasıl belirleneceğini ve hangi yetkinliklere sahip olmaları gerektiğini vurgulamaktır. Aynı zamanda işe alım süreçlerini iyileştirerek doğru adayları seçmelerinin, uygun pozisyonlara yerleştirmelerinin personel dönüşüm oranlarının azaltılmasına sağladığı katkıları tartışmaktır. Mülakat görüşmeleri, amaca uygun test uygulamaları gibi adımların doğru şekilde nasıl yapılacağını açıklamaktır. Performans değerlendirme sürecinin etkin bir şekilde uygulanmasının çalışanların motivasyonunu nasıl etkilediğini; adil, şeffaf ve yapıcı geribildirimin, çalışanların kendilerini geliştirmeleri için önemli bir mekanizma olduğu konusunda farkındalığı artırmaktır.

Eğitimin Kapsamı:

Bu eğitim, işletmelerin başarısı için kritik olan insan kaynakları faaliyetlerini ele alır. Yönetimsel ve çalışan gelişimi konularına odaklanarak, firmaların İK stratejilerini belirleme, geliştirme ve ölçme süreçlerine geniş bir bakış açısı sunar. Özellikle, işe alım sürecinden başlayarak, doğru pozisyon atama, performans değerlendirmesi, geribildirim ve motivasyon gibi konuları inceler. Ayrıca, çalışanların performansını artırmaya ve kurumsal rekabet gücünü güçlendirmeye yönelik uygulamaları ele alır ve bu süreçlerde katılımcılar tarafından karşılaşılan sorunlar ve eleştiriler tartışılır. Eğitim, katılımcıların bu konularda durum değerlendirmesi yapmalarını ve uygulama becerileri kazanmalarını sağlar.

3. Ekonomi Politikaları (Prof. Dr. Abdüllatif Şener) (6 saat)

Eğitimin Amacı:

İşletmeler farklı açılardan Devletle çok yönlü ilişkiler içerisindedir. Devlet uyguladığı ekonomik politikalar ve aldığı kararlarla işletmelerin durumlarını ve gelecekle ilgili beklentilerini etkiler. Girişimcilerimizin genel bir Ekonomi Politikası uygulama gücüne sahip tek güç olan Devletin aldığı kararların, işletmeleri açısından önemini kavramalarını ve doğru tercihler oluşturabilmelerine katkı sağlamayı amaçlanmaktadır.

 

Eğitimin Kapsamı:

Ekonomi Politikası, maliye politikası ve para politikası olarak iki ana başlık altında toplanmaktadır.

Devletin vergi politikası, harcama politikası, bütçe politikası, borçlanma politikası, teşvik politikası gibi konular maliye politikasının alt başlıklarını oluşturur.

Para politikası denildiğinde ise para arzı politikası, döviz kuru politikası, karşılıklar politikası, faiz politikası gibi alt başlıklar vardır.

Bu politika tercihleri, kısa ve uzun dönem sonuçları, günümüz Türkiye'sinde uygulanan politikalar ve piyasa beklentileri eğitimimizin kapsamını oluşturacaktır.

 4. Borsa (Prof. Dr. H Targan Ünal) (6 saat)

Eğitimin Amacı:

Bu eğitiminin temel amacı, katılımcılara borsanın işleyişi, piyasa dinamikleri, yatırım araçlarının çeşitliliği ve risk yönetimi gibi konularda derinlemesine bilgi sağlamaktır. Aynı zamanda, borsa yatırımcılarının karşılaşabileceği temel analiz ve teknik analiz yöntemleri hakkında bilgi vererek, katılımcıların bilinçli yatırım kararları alabilmeleri için gerekli donanımı kazandırmayı hedefler.

Eğitimin Kapsamı:

Bu eğitim programı, aşağıdaki başlıkları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır:

Borsa ve Finansal Piyasaların Temelleri: Borsanın işleyişi, temel kavramlar, piyasa katılımcıları ve borsanın ekonomideki rolü.

Yatırım Araçları ve Piyasalar: Hisse senetleri, tahviller, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve diğer türev araçlar gibi çeşitli yatırım ve piyasa araçlarının özellikleri, kullanım amaçları ve risk profilleri incelenecektir. Güncel piyasa göstergeleri ve istatistiklerle yatırım araçlarının ve piyasaların yapıları değerlendirilecektir.

Halka Arzlar ve Borsada İşlem Görme Süreçleri: Borsa işlemlerini düzenleyen mevzuat, yatırımcı hakları ve uyulması gereken yasal zorunluluklar hakkında bilgi verilecektir.

Temel ve Teknik Analiz: Yatırım kararları alırken kullanılan temel ve teknik analiz yöntemlerinin temelleri, avantajları ve sınırlılıkları üzerinde durulacak, uygulamalı örneklerle pekiştirilecektir.

Risk Yönetimi: Riskin tanımı, ölçülmesi ve yönetimi, çeşitli risk türleri ve bunların portföy performansına etkileri işlenecektir.

Piyasa Göstergeleri: Piyasa trendlerini belirlemede kullanılan göstergeler, farklı piyasa koşullarında uygulanabilecek yatırım stratejileri ve bu stratejilerin uygulanma yöntemleri tartışılacaktır.

5. Uluslararası Ticaret (Öğr.Gör. Eda Özovacı) (2 saat)

Eğitimin Amacı:

İhracat ve İthalat işlemlerini, uluslararası ticarette kullanılan belgeleri, teslim şekillerini daha iyi anlamaktır. Ayrıca ülkemizde kullanılan gümrük mevzuatını, beyan işlemlerini ve gümrük rejimlerini ayrıntılı bir şekilde görmektir. Bu şekilde yapılan uluslararası ticarette bilgi sahibi olmaktır. Bununla birlikte hangi ödeme yöntemi şirketler açısından daha avantajlıdır, şirketlerin risklerini azaltır sorularına cevap bulmaktır

Eğitimin Kapsamı:

Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler:

  • Ticari Belgeler, Resmi Belgeler, Taşıma Belgeleri, Finansman Belgeleri Gümrük Beyannamesi

İthalat:

  • İthalat Aşamaları, İthalatı Yasaklı Mallar, İthalattan Önce Bilinmesi Gerekenler

İhracat:

  • İhracat Aşamaları, İhracatı Yasaklı Mallar, İhracat Çeşitleri

Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri:

  • EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP

Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri:

  • Peşin Ödeme, Kabul Kredili, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili, Akreditif

Türk Gümrük Mevzuatı:

  • Özet Beyan, Gümrük Beyan Yöntemleri, GTİP, Gümrük Vergi Hesaplamaları, Gümrük Rejimleri

6. Fikri Mülkiyet ve Haksız Rekabet Hukuku (Doç.Dr. Canan Küçükali) (2 saat)

Eğitimin Amacı:

Firma sahiplerinin fikri mülkiyet alanında gerek telif hukuku gerekse sınai mülkiyet hukuku alanında marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler ve korunmaları konusunda bilinçlendirme, alana ilişkin güncel sorunlara dikkat çekmek, katılımcıların alandaki problemleri ve uyuşmazlıklarına ilişkin sorularına cevap vermek, Haksız rekabet şekilleri ve korunma yöntemlerini belirterek, gerek ticaret hukuku gerekse fikri mülkiyet hukuku kapsamında uyuşmazlıklarda açılacak davalar, alınacak tedbirler ve hukuki koruma şekilleri konusunda katılımcıları bilinçlendirmeyi sağlamak amaçlanmıştır.

Eğitimin Kapsamı:

Fikri mülkiyet nedir? Çeşitleri nelerdir? Koruma kapsamları nelerdir? Koruma nasıl sağlanır, Tescil süreci, Haksız rekabet ve fikri mülkiyet koruma sınırları ve farkı, uyuşmazlıklarda açılan davalar, ihlalleri önleme yolları.

7. İkna Psikolojisi (Dr.Öğr. Üy. Kahraman Güler) (2 saat)

Eğitimin Kapsamı:

İkna psikolojisi, bir kişinin diğer bir kişiyi belirli bir düşünceyi veya davranışı kabul etmeye ikna etme sürecini inceleyen bir alandır. Bu, iletişim, davranışsal psikoloji ve sosyal psikoloji gibi disiplinlerin birleşimini içerir. İkna psikolojisi, insanların inançlarını, tutumlarını ve davranışlarını nasıl değiştirebileceğini anlamak için çeşitli faktörleri inceler.

İkna psikolojisi çeşitli teknikler ve prensipler üzerine odaklanır. Bunlar arasında sosyal kanıt, otorite, karşılıklılık, tutarlılık ve sempati gibi etkili unsurlar bulunur. Örneğin, sosyal kanıt kavramı, insanların başkalarının davranışlarını ve inançlarını modellemeye daha meyilli olduklarını belirtir. Otorite figürlerinin bir talepte bulunması, insanların bu talebi daha olumlu karşılamasına neden olabilir. Karşılıklılık ilkesi, insanların başkalarının iyiliğine yapılan bir jeste karşılık vermeye eğilimli olduklarını belirtir.

İkna psikolojisi, pazarlama, reklamcılık, politika, satış ve kişisel ilişkiler gibi çeşitli alanlarda uygulanabilir. Bu alanlarda, insanların davranışlarını yönlendirmek ve istenen sonuçları elde etmek için ikna psikolojisinin prensipleri ve teknikleri stratejik olarak kullanılabilir. Ancak, bu tekniklerin etik sınırlarının aşılması veya manipülatif amaçlar için kötüye kullanılması durumunda, bu konuda dikkatli olunması önemlidir.

 

  Tarih Saat Konuşmacı Konu
  15 Mart 2024
16:00-19:00
Prof.Dr. Abdüllatif Şener
Ekonomi Politikaları
  27 Mart 2024
16:00-19:00Prof. Dr. H. Targan ÜnalBorsa
  312 Mart 2024
16:00-18:00
Doç. Dr. Özge Baruönü
Pazarlama Araştırmaları
  414 Mart 2024
16:00-18:00Dr.Öğr. Üy. Güler Ertaş Çapan
İnsan Kaynakları
  519 Mart 2024
16:00-18:00Dr.Öğr.Üy. Kahraman Güler
İkna Psikolojisi
  621 Mart 2024
16:00-18:00Dr.Öğr. Üy. Güler Ertaş Çapan
İnsan Kaynakları
  716 Nisan 2024
16:00-19:00Prof.Dr. Abdüllatif Şener
Ekonomi Politikaları
  818 Nisan 2024
16:00-18:00Doç. Dr. Canan KüçükaliFikri Mülkiyet ve Haksız Rekabet Hukuku
  924 Nisan 2024
16:00-18:00Dr. Öğr. Üy. Güler Ertaş Çapan
İnsan Kaynakları
 1025 Nisan 2024
16:00-18:00Öğr. Gör. Eda ÖzovacıUluslararası Ticaret
 1130 Nisan 2024
18:00-19:00Doç. Dr. Özge Baruönü
Pazarlama Araştırmaları
 122 Mayıs 2024
16:00-19:00Prof.Dr H Targan Ünal
Borsa