Yönetim

Müdür : Prof. Dr. Halit TARGAN ÜNAL
Müdür Yardımcısı :   Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İLGÜN KAMANLI

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOUSEM) Yönetim Kurulu Üyeleri

  • Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet Yekta KAYMAN