Kira Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uygulamaları Eğitimi

on-iki-saatlik-kira-sozlesmesinden-dogan-uyusmazlik-afis

Eğitim Tarihleri: 14-17 Kasım 2023

Eğitim Saatleri: 20:00 - 23:00

Eğitim Saati Toplam: 12 Saat

Eğitim Yöntemi: Online (senkron)

Eğitim Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Hande Deniz, hdeniz@dogus.edu.tr

Eğitmenler:

  • Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş
  • Av. Arb. Dr. Hande Deniz
  • Av. Arb. Ayşe Dilek Ergüler

Eğitimin Amacı

Bu eğitim kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda görev alan, almak isteyen arabuluculara ve taraf vekillerine yönelik planlanmıştır.

Eğitimde katılımcılar kira sözleşmelerine ilişkin temel hukuki bilgileri edinecek, kira hukukundan doğan uyuşmazlıklarda süreç yönetimi konusunda uzmanlaşacaktır. Eğitim özellikle uygulamada çok sık karşılan uyuşmazlıklar üzerinde odaklanmıştır. Eğitimin son günü soru-cevaplara yer verilecektir. Eğitimin sonunda katılım belgesi düzenlenecektir.

Kontenjan Hakkında

Toplam kontenjan 50 kişi olup, ilk ödeme yapan 50 katılımcı eğitime dahil edilir. Kontenjanın dolması durumunda bir sonraki programa kayıt gerçekleştirilir. Yeterli katılımcı sayısına ulaşılmadığı takdirde DOUSEM’in eğitimi erteleme yahut iptal hakkı saklıdır.

Eğitim Takvimi

EĞİTİM TARİHLERİEĞİTİM GÜNLERİEĞİTİM SAATLERİ
14 Kasım 2023Salı20.00-23.00 (3 Saat)
15 Kasım 2023Çarşamba20:00-23.00 (3 Saat)
16 Kasım 2023Perşembe20:00-23.00 (3 Saat)
17 Kasım 2023Cuma20:00-23.00 (3 Saat)


Eğitim İçeriği

1.GÜN

Kira Sözleşmesinin Türleri, Yapısal Unsurları, Tarafları; Kira Bedeli; Güvenceler (Eğitmen: Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş)

Özellikle: Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Bedelinin Tespiti; Kira Sözleşmesinin Uyarlanması

2. GÜN

Kiracının ve Kiraya Verenin Borçları ve Kira Sözleşmesinde Özel Durumlar (Eğitmen: Av. Arb. Dr. Hande Deniz)

Özellikle: Kiraya Verenin Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu; Kiracının Kiralanana Verdiği Zarardan Sorumluluğu; Alt Kira ve Kiracının Kullanım Hakkının Devri; Yan Giderlerden Sorumluluk; Kiracının Kiralananı Erken Tahliyesi; Kiracının İade Borcu; Kiralananda Kiracı Tarafından Yenilik ve Değişiklik Yapılması

3. GÜN Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi (Eğitmen: Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş)

Özellikle: Kira Sözleşmesinin Kiracının Kira Bedelini İfada (Ödeme) Gecikmesi (Temerrüdü) Sebebiyle Kiraya Veren Tarafından Feshi; Kiracının Kiralananı Sözleşmeye Uygun Kullanma, Özenli Kullanma ve Taşınmazdaki Kişilere ve Komşulara Saygı Gösterme Borçlarını Sürekli İhlali veya Kiralanan Eşyaya Kasten Bir Zarar Vermesi Halinde Kiraya Veren Tarafından Feshi; Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiraya Verenin Kira Sözleşmesini Olağan Fesih Bildirimi İle Sona Erdirme Hakkı (TBK m.347/I ve II); Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Yazılı Tahliye (Boşaltma) Taahhüdü Sebebiyle Tahliye; Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliye; Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Konut Gereksinimi Sebebiyle Tahliye; Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında İşyeri Gereksinimi Sebebiyle Tahliye; Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Yeni Malikin Konut veya İşyeri Gereksinimi Nedeniyle Tahliye.

4. GÜN ( Soru-Cevap)

Kira Hukukundan Doğan Davalarda Arabuluculuk, Arabuluculuk Süreci ve Sürecinin Yönetilmesi, Tutanakların Düzenlenmesi ve Soru-Cevap Modülü (Eğitmen: Av. Arb. Ayşe Dilek Ergüler)

 

BAŞVURU YAP