Yönetim Kurulu

Müdür : Prof. Dr. Halit TARGAN ÜNAL
Müdür Yardımcısı :   Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İLGÜN KAMANLI

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOUSEM) Yönetim Kurulu Üyeleri

  • Prof. Dr. Halit TARGAN ÜNAL - Merkez Müdürü
  • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İLGÜN KAMANLI - Merkez Müdür Yardımcısı - Üye
  • Prof. Dr. Esra KÖTEN- Üye
  • Prof. Dr. Sunullah ÖZBEK - Üye
  • Prof. Dr. Semra BİRGÜN - Üye
  • Doç. Dr. Naci YILMAZ- Üye